Transaktion

Fastighets- och bolagstransaktioner

Vår uppgift är att hjälpa våra kunder genom att skapa de bästa möjliga affärerna. Detta gör vi bland annat genom att tidigt anamma strategier för en optimerad avyttring, ha en nära dialog med marknaden för att hålla oss ajour samt löpande utvärdera och identifiera förbättringsområden för att maximera värdet av fastigheten. Vi genomför även strategiska marknadsaktiviteter riktade mot utvald målgrupp för att skapa ett stort intresse som möjligt kring fastigheten. Vi strävar efter att skapa en konkurrenskraftig budgivning för att nå ett högt pris och en smidig process. 

I samband med förvärv strävar vi efter att gemensamt med hjälp av analyser och innovativt tänkande kartlägga potentiella fastighetsförvärv som bäst kompletterar kundernas portfölj. Strategiska marknadsaktiviteter genomförs för att identifiera möjliga förvärv som oftast inte erbjuds på marknaden. 

Vid sale & leaseback-affärer hjälper vi våra kunder att fokusera sig på sin kärnverksamhet genom att vi säkerställer en finansiellt stabil och långsiktig köpare. Vi ser till att både hitta rätt köpare till fastigheten och att teckna ett marknadsmässigt hyresavtal som utgör grunden för en god strategisk och ekonomisk utveckling för kunden.