Lokalförmedling

Optimering av ägandet genom strategisk uthyrning av kommersiella lokaler samt lokalplanering

På Vestere kombinerar vi strategisk rådgivning med vår kunskap om lokaler och fastigheter för att attrahera rätt hyresgäster åt fastighetsägarna samt effektivisera lokalförsörjningsprocessen åt lokalsökande företag och samtidigt säkerställa fördelaktiga hyresvillkor åt båda parter. Uthyrningsprocessen innefattar vanligtvis en strategi och marknadsföring av fastigheten samt dess lokaler, tidig identifiering av potentiella hyresgäster, att bistå under hyresförhandlingar med presumtiva hyresgäster samt vid önskemål upprättande av hyresavtal. Lokalallokering åt sökande hyresgäster innefattar identifiering av lokalbehov utifrån verksamhetens önskemål, ändamålsenlig lokalplanering samt bevakning av lokalbestånd och vid behov hyresförhandling med fastighetsägare. Vi hanterar segmenten kontor, retail samt lager och logistik. Och vi är aktiva i södra Sverige med fokus på större städer.

Oavsett om det gäller ett större uthyrningsprojekt eller en enstaka lokal så hjälper vi dig att hitta rätt hyresgäst samtidigt som värdet på er fastighet maximeras. Och vi effektiviserar lokalsökandet åt er som hellre lägger tiden på den egna verksamheten.