RÅDGIVNING

I samband med transaktioner eller långsiktig affärsutveckling

Tillfälliga behov uppstår i alla typer av verksamheter – allt från små fastighetsbolag till stora börsnoterade bolag. Uppköp och sammanslagningar är några av de största omställningar en organisation kan genomgå och under dessa perioder behövs ofta extra resurser i samband med förändringen. Dessa processer kan kräva kompetens som ordinarie organisation ibland inte besitter eller inte hinner rekrytera. Vid dessa tillfällen är det mer kostnadseffektivt att anlita en professionell konsult att utföra en arbetsuppgift eller projekt. Uppdragen kan variera i tid, de kan förläggas på både deltid och heltid. 

Vår specialisering tillåter att vi kan tillsätta kompetens till ett fastighetsbolag på relativt kort tid och med stor flexibilitet i upplägg. I dagsläget tillhandahåller vi konsulter inom köp- och säljrådgivning samt övergripande kommersiell lokalförmedling.