Transaktion

Vår uppgift är att hjälpa våra kunder genom att skapa de bästa möjliga affärerna.

Lokalförmedling

Vestere kombinerar vi strategisk rådgivning med vår kunskap om lokaler och fastigheter för att attrahera rätt hyresgäster.

RÅDGIVNING

Tillfälliga behov uppstår i alla typer av verksamheter – under dessa perioder behövs ofta extra resurser i samband med förändringen.

Kontakta oss